Structuur te huur

Structuur te Huur

Structuur te Huur helpt professionals om tot resultaat te komen. Hierbij staan de volgende zaken centraal: het bewaken van de doelstellingen, de voortgang van het proces en de te behalen (tussen)resultaten. Dit met specifieke aandacht voor de klant en de deelnemers van het project. 

Procesbegeleiding

Structuur te Huur is inzetbaar als onafhankelijk voorzitter of procesbegeleider tijdens creatief denksessies. Tijdens het begeleiden van het proces is er specifieke aandacht voor de voortgang en het bewaken van de eindresultaten. Hierdoor krijgen alle deelnemers de ruimte om zich helemaal te richten op de inhoud.

Project- en implementatiemanagement

Structuur te Huur is inzetbaar als projectleider. Ondersteuning is mogelijk gedurende alle projectfases. Vanaf de brainstormfase, bijvoorbeeld middels een creatief denksessie, tot en met de evaluatie van het eindresultaat.

Naast het aanbrengen van structuur, kijken wij naar de kwaliteit van de te ontwikkelen dienst/ product. Ons streven is om uiteindelijk een product / dienst op te leveren met een hoge mate van kwaliteit, dat aansluit bij de wensen van de gebruiker.

Wij hebben ervaring binnen zorg en welzijn en met diverse methoden. Specifieke aandacht besteden wij aan het kwaliteitsmanagement.

Verandermanagement

Structuur te Huur is inzetbaar als aanjager tot verandering. Hierbij maken we vaak gebruik van het informele netwerk, creatieve uitingen en het betrekken van de doelgroep. De aanpak is afhankelijk van het onderwerp en het gewenste resultaat.

‘Structuur te huur’ is er voor iedereen die behoefte heeft aan het bereiken van resultaten en het vasthouden hiervan. Meer informatie of vragen? Neem contact op met Cindy.

Gecertificeerd Prince2 Foundation.