Structuur te huur

Structuur te Huur

Structuur te Huur helpt professionals om tot resultaat te komen. Hierbij staan de volgende zaken centraal: het bewaken van de doelstellingen, de voortgang van het proces en de te behalen (tussen)resultaten. Dit met specifieke aandacht voor de klant en de deelnemers van het project. Onderstaand de diensten die wij leveren:  

Projectmanagement

 • Advies over projectmatig werken, opstellen projectplan
 • Projectplan opstellen
 • Projectleiderschap
 • Procesbegeleiding tijdens bijeenkomsten, bijvoorbeeld brainstormfase
 • Coachen projectleiders

Implementatiemanagement

 • Advies over implementatietraject
 • Implementatieplan opstellen
 • Implementatiemanager
 • Implementatiemanager coachen
 • Trainingsprogramma opzetten
 • (coördinatie) trainingen verzorgen 

Kwaliteitsmanagement

 • Audits uitvoeren
 • Auditbevindingen rapporteren en presenteren
 • Verbeterplannen opstellen 
 • Verbetermethodieken implementeren
 • Kwaliteitsregistraties begeleiden
 • Kwaliteit dat ben jij! Coaching op basis van Talenten Motivatie Analyse (TMA) of op basis van DISC-model.
 • Opstellen en uitvoeren Persoonlijk Ontwikkelplan begeleiden
 • 360 graden feedback 

Verandermanagement

 • teamtraining
 • innovatiesessies

 

Structuur te Huur is inzetbaar als aanjager tot verandering. Hierbij maken we vaak gebruik van het informele netwerk, creatieve uitingen en het betrekken van de doelgroep. De aanpak is afhankelijk van het onderwerp en het gewenste resultaat.

Naast het aanbrengen van structuur, kijken wij naar de kwaliteit van de te ontwikkelen dienst/ product. Ons streven is om uiteindelijk een product / dienst op te leveren met een hoge mate van kwaliteit, dat aansluit bij de wensen van de gebruiker.

Gecertificeerd Prince2 Foundation, gecertificeerd Auditor ISO 9001, erkende NOBCO caoch, als trainer CRKBO geregisteerd.