PAC-t: inhoud training

De IPO bestaat uit vier fasen, te weten: (1) reflecteren en analyseren, (2) doelen stellen en analyseren, (3) uitvoeren en blijven reflecteren en (4) evaluatie. De IPO-trainingen van PAC-t zijn gericht op fase 1 en 2. Het motto van onze trainingen is:

'PAC door, PAC aan, zelf aan de slag!'

Onze trainingen zijn opgebouwd uit vier onderdelen, te weten:     

  • Training (1 dagdeel)
  • Werkopdracht voor thuis
  • TMA gesprek (individueel)
  • Training (1 dagdeel)

 

Tijdens het eerste trainingsdag wordt een toelichting gegeven op de paramedische competenties, de IPO en het IPO-traject dat je gaat doorlopen. Je start jouw persoonlijk ontwikkeltraject passend bij fase 1 van de IPO. Tussen bijeenkomst één en twee vul je een TMA in en kom je terug voor een individueel ontwikkelgesprek. Dit gesprek duurt ongeveer anderhalf uur. De uitkomsten van dit gesprek en de resultaten van de 360 graden feedback, neem je mee naar de tweede trainingsdag. Deze training formuleer je jouw persoonlijke leerdoelen en kijk je welke activiteiten je kunt ondernemen om deze leerdoelen te behalen.

Na afronding van het gehele trainingstraject ontvang je van ons een certificaat met 10 punten voor niet geaccrediteerde scholing. Daarnaast ben je zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van de resultaten van fase 1 en fase 2 in jouw persoonlijk digitaal portfolio bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Deze fasen kunnen samen 20 geaccrediteerde punten opleveren.

Daarna volgen fase drie en vier van de IPO. Fase drie houdt in dat jij je ontwikkelplan gaat uitvoeren. Fase vier is de evaluatiefase. PAC-t kan je ook hier begeleiding bieden, als je dit op prijs stelt. Met ondersteuning van extra coachgesprekken is de kans op slagen groter. Wil je hierover meer weten? Neem dan snel contact met ons op.

Resultaat na onze training:

  • Je hebt inzicht in jouw drijfveren, talenten en competenties 
  • Je beschikt over een persoonlijk rapport waarin wordt ingegaan op jouw drijfveren, kwaliteiten en valkuilen
  • Je hebt een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld
  • Je ontvangt van PAC-t een certificaat voor nascholing van 10 punten (niet geaccrediteerd)
  • Als je de resultaten van de trainingen via je digitaal portfolio indient bij het Kwaliteitsregister Paramedici, ontvang je voor fase 1 en fase 2 samen 20 geaccrediteerde punten.