Kleurrijk Samenwerken

Wat is fijner dan werken in een team dat energie geeft?

Energie krijgen is werken met plezier en dat stralen medewerkers uit naar klanten, patiënten of cliënten. 

Teamleden worden uitgenodigd om naar zichzelf te kijken. Wie ben ik? Wat zijn mijn kwaliteiten? Wat voor invloed heeft dit op mijn communicatiestijl? Tijdens de teamanalyse wordt gekeken welke kwaliteiten in het team aanwezig zijn, wat de valkuilen zijn van het team en welke impact dit heeft op de communicatie binnen het team en de communicatie met klanten en/of andere teams binnen de organisatie. Inzicht in de eigen kleuren en bijbehorende kwaliteiten en het (h)erkennen van kleuren bij anderen, draagt bij aan een effectievere communicatie en samenwerking binnen het team en leidt tot betere teamprestaties.

Hoe werkt Kleurrijk Samenwerken? 

Voorafgaand aan teambijeenkomst vullen alle deelnemers twee vragenlijsten in.  De eerste vragenlijst gaat over de persoon thuis in de privé situatie. De tweede vragenlijst is werk gerelateerd. De resultaten worden toegelicht tijdens een individueel intakegesprek met de teamleden voorafgaand aan de training. De Men krijgt dan inzicht in 'Wie ben ik?'.

Daarna volgt de teambijeenkomst. Waar staat het team nu en wat is nodig om tot een optimale samenwerking te komen. Kleurrijk Samenwerken is gebaseerd op onder meer het DISC model en het Kernkwadrant van D. Ofman.

Waarom Kleurrijk Samenwerken?

Een paar voorbeelden uit de praktijk.

  • Een leidinggevende wil de interne samenwerking verbeteren en investeert in Kleurrijk Samenwerken.
  • Een leidinggevende ziet dat het team niet lekker loopt. Er wordt onbewust een ongewenste situatie intand gehouden. Kleurrijk Samenwerken helpt om deze vicieuze cirkel te doorbreken.
  • Een projectteam stelt na een Kleurrijk Samenwerken een projectplan op, passende bij hun kwaliteiten en communicatiestijlen. Zo spreken ze af wie welke taken op zich neemt en waarvoor ze externe ondersteuning inroepen, omdat ze over bepaalde kwaliteiten nauwelijks beschikken.

 

Ervaringen van anderen

'Door kleurrijk samenwerken heb ik zicht gekregen op de krachten binnen ons team en... onze valkuilen. We zijn een team zonder echte leiders. Om mijn ambities/innovatiewensen als praktijkhouder te realiseren, hebben we aanvullende kleuren  nodig en niet meer van hetzelfde'. 

'Een leuke inspirerende teamtraining, die aanzet tot denken'.