Lol met Team Talenten

Lol met Team Talenten

In moderne organisaties is het belangrijk dat teams goed samenwerken. Het werk van een team wordt goed verdeeld, zodat ieder teamlid het meest effectief wordt ingezet.

Coaching gericht op het optimaal inzetten van talenten.  

Lol met Team Talenten maakt in één keer duidelijk hoe het met het team is gesteld en waar de aandachtspunten liggen. Team Talenten kan worden ingezet bij bestaande teams en bij gelegenheidsteams zoals bijvoorbeeld een projectteam. Team Talenten maakt inzichtelijk wat een team motiveert en biedt daarmee een gemeenschappelijke taal om gedrag bespreekbaar te maken en gebruik te maken van de kracht van het team.

Team Talenten richt zich op de gedragsvoorkeuren en talenten van het team. Deze voorkeuren en talenten hebben grote invloed op de teamcultuur en de manier waarop mensen hun werk het liefst uitvoeren. In de teamrapportage wordt gebruik gemaakt van een taal met zes kleuren, uniek weergegeven in een matrix. Iedere kleur staat voor een aantal talenten die gebruikt kunnen worden voor team ontwikkeling en team coaching.

Team Talenten maakt gebruik van de Team Talenten Motivatie Analyse (TMA)®. De training wordt verzorgd door een gecertificeerde TMA® trainer. Meer weten over deze methode? Klik hier voor een filmpje.

Wat is de meerwaarde van de Team Analyse?

 • Mensen effectiever selecteren en inzetten op basis van ‘matching’ tussen werk en persoonlijke talenten.
 • Meer objectiviteit in gesprekken over persoonlijke ontwikkeling en mobiliteit.
 • Gerichter opleiden: de juiste competenties ontwikkelen die passen bij iemands talenten.
 • Effectieve aansturing van en werkverdeling in teams op basis van talenten.
 • Makkelijk inzicht in cognitieve capaciteiten en beroepsinteresse van mensen.
 • Monitoren of de organisatie de juiste talenten aan boord heeft om de organisatiedoelen te realiseren.
 • Makkelijk zoeken naar mensen met talent voor een functie/rol of project.

 

Een paar voorbeelden uit de praktijk

 • Een teamleider kiest voor Lol met Team Talenten om te kijken of alle aanwezige talenten worden benut.
 • Een medewerker krijgt een Talenten Analyse aangeboden als input voor een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP).
 • Tijdens een sollicitatieprocedure brengt de Talenten Analyse in kaart of de talenten van de kandidaat aansluiten bij het competentieprofiel van de functie.
 • Een manager krijgt de opdracht om een nieuw team samen te stellen. Lol met Team Talenten kan hierbij ondersteuning bieden op de volgende vragen:
  • Inzicht in je team: wat is typerend voor mijn team?
  • Welke nieuwe mensen heb ik nodig als aanvulling?
  • Komt iedereen met zijn eigen talenten tot zijn recht in het team en worden die ingezet?
  • Zijn er talenten die het team mist om tot resultaten te komen?
  • Wat zijn de overeenkomsten die belangrijk zijn voor het uitoefenen van de functie?
  • Invullen van diverse vraagstukken zoals het verbeteren van de samenwerking, het behalen van doelstellingen of het leren kennen van je teamleden.

 

Interesse? Neem gerust contact op.